Červen

02.06.2010 17:54

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub. 
Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. 
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.

Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.

Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Déšť na Víta - špatná budou žita.
Svatý Vít dává trávě pít.

Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
Na svatého Jána otvírá se k létu brána. 
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. 
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele. 
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok. 
Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. 
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. 
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.