Červenec

01.07.2010 22:34

 

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Prší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo chleba.

10. července: sv. Sedmi bratří, mučedníků římských ( + ve 2. stol. )
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Svatá Markéta trhá první hrušky.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim;
na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
Na proroka Daniela nalije též do mandela.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
V den Maří Magdalény poprchává, neboť svého Pána oplakává.

Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
Svatý Jakub klasy, svatá Anna vlasy ( u květu kukuřice ).
Co do Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje.

 

Svatá Anna - chladna zrána.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
Od svatého Ignáca - léto se obracá.

Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Slunce peče - déšť poteče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.