Dětský maškarní ples

12.02.2011 20:40

V sobotu 12.2.2011 jsme uskutečnili tradiční dětský maškarní ples v místním hostinci U Křížů pod vedením Vlaďky a Nadi J. Sál byl plný pohádových postav, už u vchodu dětičky vítala krásná víla, kde každé dítko předala králi a královně. Naše veličenstvo hned vědělo, jak s takovými pohádkovými postavičkami kralovat. Nebylo to obyčejné království, ale království plné překvapení, soutěží a tance. I v tom nejveselejším království jednou ples končí a tak se zase těšíme na další maškarní dovádění. 

Děkujeme našemu vrchnímu DJ Šémovi.