MDŽ

14.03.2010 19:15

 

Mezinárodní den žen

SLAVIT  či  NESLAVIT ???

ve zkratce MDŽ bývá někdy uváděn jako socialistický svátek.

Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven také v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Všeobecně je známo, že náhradou za MDŽ mělo být prosazení nového významného demokratického nikoliv zpolitizovaného svátku „ DEN MATEK „ a proto MDŽ je chápán jako ztělesněný symbol všeho komunistického zla. 

Mezinárodní den žen není jen svátkem dárků, květin či symbolických poct. Je to významný den pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Je to alespoň jeden den v roce, kdy je vysloveno uznání opomíjené práci matek – nejen žen v domácnosti.

Při této příležitosti jsme si i my dovolili, jako úctu pro všechny ženy naší obce, připravit zábavné odpoledne plné dárečků a překvapení…možná to je začátek nové tradice.