Měsíc květen...

02.06.2010 17:56

 

Květen - Máj....měsíc lásky

 

Ať už mu říkáme květen nebo máj, pátý měsíc v roce se vyznačuje nebývalou sladkostí. Po dlouhé zimě se vše najednou zjemní, zpříjemní, život vypadá snažší a lidé najednou pocítí touhu něco zažít, změnit, podniknout...a zamilovat se. Z hlediska naší psychiky je to vcelku přirozené - svět vyschnul, zteplal a všechno se před očima obrozuje, kvete a páruje.

S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění "staročeských májů". Tento lidový obyčej je velmi starý. Vychází z tradice přinést do vesnice 1.května zrána březové stromky - máje - a stavět je dívkám před dům. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti. Kromě těchto májek stavěli mládenci i jednu velkou máji pro celou obec, obyčejně na návsi před hospodou.

Májí se rozumí zvlášť vybraná, pěkně rostlá jedle, jejíž kmen se od spodu oloupal a zelený vršek se různě ozdobil papírovými květy, zeleným věncem s barevnými fábory, pestrým šátkem nebo praporcem, někde i lahvemi vína. Chlapci z celé vesnice společně zašli za správcem velkostatku, aby jim vybraný strom dal. Společně jej pak porazili, ozdobili a vtyčili na návsi. Bylo zvykem, že si mládenci máji přes noc hlídali, aby jim ji chasa z sousední vesnice neskácela, neboť to byla velká ostuda nejen pro chlapce, ale i celou obec. Máj totiž bývala zdaleka viditelným znakem květnových dnů, a tak snaha ubránit ji měla své opodstatnění.

Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků, studených svatých, ledováků, ledových mužů a podobně. Bývá to výrazně studené období, někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji nastává pouze citelné ochlazení a především se vyskytují vydatné dešťové srážky. Někdy se říká, že přijede pan Serboni, který pálí stromy.

Pan Serboni - Pan-krác, Ser-vác, Boni-fác

Další zajímavosti:

1.května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek

Měsíc květen začíná stejným dnem v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.

měsíc požární ochrany, měsíc osvobození od fašismu