Říjen

01.10.2010 10:42

 

ŘÍJEN

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
     Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
     Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Suchý Havel oznamuje suché léto.
     Nalévá-li Havel, bude horké léto.
     Svatý Havel češe poslední jablka.
     Na svatého Havla se víc dobytek vyhánět nemá.
     Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
     Urbanův oves, Havlovo žito, netřeba stavět stodol na to.

Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.

Do sv. Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po sv. Lukáši za ňadra je dej!
     Na svatého Lukáše má být obilí již naseto.
     Svatá Voršila zimu posílá.
     Svatá Voršila jíní nasila.
     Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
     Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.

Na svatého Šimoniše přikluše nám zima tiše.
     Šimona a Judy - zima je všudy.
     Šimona a Judy kožich sneste s půdy.
     Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
     Šimona a Judy - buď sníh nebo hrudy.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
     Září víno vaří, říjen víno pijem.
     Po teplém září, zle se říjen tváří.
     Teplý říjen - studený listopad.
     Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
     Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
     V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
     Mrazy v říjnu - hezky v lednu;
     krásný říjen - studený leden.
     Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
     Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
     Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
     Když v říjnu blýská, zima plíská.