Únor

07.03.2010 22:18

 

 

Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.


Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.


Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.


Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.


Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.


Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená

- květen mu to spálí.


Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.


Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

 

Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.