Výroční schůze

12.02.2011 21:02

Dne 12.2.2011 po dětském maškarním plese proběhla naše první výroční schůze, kterou jsme pojali jako odměnu za aktivní činnost v uplynulém roce. Pohostili jsme nejen sebe, ale i naše hosty, kterým tímto děkujeme za účast a příspěvky při diskuzi.

Hodnotil se rok 2010, seznámili jsme se s plány na letošní rok a určili si priority, poté jsme diskutovali o další možné spolupráci a nakonec jsme se za hudebního doprovodu protančili až k půlnoci. (tedy něco málo přes)...

Tímto chci poděkovat všem členům za přípravy a následně za dobrou zábavu, hostům, Radkovi za hudbu, Březinovům za výborný guláš a za příjemné prostředí.