Rozsvícení vánočního stromečku na návsi

29.11.2009 22:22

V neděli 29.11.2009 v podvečer jsme rozsvítili vánoční stromeček na návsi,

sešli jsme se v hojném počtu - od 17:00 hodin jsme zavěšovali ručně malované ozdoby,

poté nám zazpívala koledy Anina Oherová za malého velkého hudebního doprovodu ve složení

/Anetka Fusková, Kačenka Michálková, Adélka Kršková/,

proběhl krátký proslov předsedy sdružení Cetorázek a nakonec Marťa Jelínková roznesla za sdružení Cetorázek dětičkám adventní kalendáře. 

Krásnou vánoční atmosféru nám navodil stánek provoněný svařákem a medovinou s báječnou a nenahraditelnou obsluhou.

Každý z nás tyto svátky prožívá jinak a po svém .....je to čas, který předzvěstuje dny klidu, pokoje a rozjímání, je to čas citového opojení a děkování.

Proto i my bychom chtěli poděkovat VŠEM, nejen výše jmenovaným ale skutečně VŠEM, kteří nás přišli podpořit, pomohli uskutečnit tuto akci - zkrátka nebudu tady dále jmenovat,

ale pevně věřím, že náš dík se donese k srdci každému, kdo ví že mu patří.

Přejeme pokojný čas adventní.