Schůze 26.11.2009

 

Výpis ze schůze občanského sdružení
Občanské sdružení Cetorázek se sídlem Cetoraz 104, 394 11

 

Výpis ze členské schůze sdružení konané dne 6.11.2009

 

přítomni: …………………..9
omluveni: ………………….7
nepřítomni:………………7

hosté: ……………………….0

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1)Na schůzi byl vybrán členský poplatek - 100.-Kč

- členi, kteří se nezúčastnili schůze – poplatek složí nejdéle do 30.listopadu 2009

2) Na schůzi bylo navrženo a všemi členy sdružení odsouhlaseno následující:

 

- průběžné vyhodnocení  soutěže „POMOC ZVÍŘÁTKŮM V LESE“

- příprava na advetní rozsvícení stromečku 29.11.2009

- plánování nové akce  – Mikulášská zábava pro děti

- návrhy a plánování akcí na rok 2010

 

zapsal: Zemanová


ověřil: Zeman

Příloha: Prezenční listina ze dne 6.11. 2009