Schůze 26.2.2010

Výpis ze schůze občanského sdružení

Občanské sdružení Cetorázek se sídlem Cetoraz 104, 394 11

 Výpis ze členské schůze sdružení konané dne 26.2.2010

 

přítomni: …………………..10
omluveni: ………………….7
nepřítomni:………………7

hosté: ………………………..0

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1)Vyhodnoceni Masopust – Naďa Melicharová

    Vyhodnocení Dětský karnevalVlaďka Kršková

    Tvořivé dílny – téma velikonoce

 

2) Webové stránky

     Fotogalerie – rajče net.

     Zápis – mail a heslo

     Půjčovna kostýmů – foto + cena

 

3) pronájem místnosti na Obecním Úřadě - sklad

 

4) Seznámení s požárním řádem obce

 

5) Dětské hřiště – Veřejná sbírka zamítnuta, schůdnější využití je nadace

 

6) Plánování březnové akce - MDŽ – rozdělení úkolů

 

Na schůzi bylo navrženo a všemi členy sdružení odsouhlaseno následující:

 

- přístupové heslo na webstránky

- půjčovné za kostýmy

- příprava skladu – vymalování, úklid, regály atd.

- plánování a příprava na MDŽ

- roznos pozvánek

- příprava na tvořivé dílny – téma velikonoce

 

4) Další plánované schůze

   16.4. 2010 – od 19:30 hodin knihovna

zapsal: Zemanová


ověřil: Melicharová

Příloha: Prezenční listina ze dne 26.2. 2010