schůze 3.10.2009

 

Výpis ze schůze občanského sdruženíObčanské sdružení Cetorázek se sídlem Cetoraz 104, 394 11

 

Výpis ze členské schůze sdružení konané dne 3.10.2009

 

přítomni: 12
omluveni: 4
nepřítomni: 4

hosté:  0

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1) Na schůzi byl zvolen:

  předseda sdružení: Monika Zemanová

  revizor účtu: Eva Novotná

  pokladník Naďa Melicharová


Pro hlasovalo 12 členů, proti 0, zdrželo se z členů 0

2) Na schůzi byly dále navrženy a všemi členy sdružení odsouhlaseny následující:

- přijetí nových členů

- vyhodnocení pouťové zábavy

- plánování nových akcí – Drakiáda, zdobení stromečku, Masopust

- seznámení se soutěží a pravidly „POMOC ZVÍŘÁTKŮM V LESE“

 

zapsal:  Novotná


ověřil: Zemanová

 

Příloha: Prezenční listina ze dne 3. 10. 2009