Schůze 8.1.2010

Výpis ze schůze občanského sdružení

Občanské sdružení Cetorázek se sídlem Cetoraz 104, 394 11

Výpis ze členské schůze sdružení konané dne 8.1.2010

 

přítomni: …………………..13
omluveni: ………………….4
nepřítomni:………………4

hosté: ………………………..1

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1)Mikulášská besídka – shrnutí

    Adventní rozsvícení stromečku - shrnutí

    Tvořivé dílny - hodnocení

 

2) Poděkování - p.Dvořákovi

                           - všem za pomoc a aktivní účast na akcích – především pouťovka

 3) Hospodaření za rok 2009 – Naďa Melicharová

 

Na schůzi bylo navrženo a všemi členy sdružení odsouhlaseno následující:

- členský příspěvek na rok 2010 – odsouhlaseno 150.- Kč na rok

- plán akcí na rok 2010

- plánování a příprava na Masopust

- návrhy na akci MDŽ – dárečky pro ženy

- přijetí nového člena – Petr Plášil

 

4) Další plánované schůze

-5.2. 2010 – od 19:30 hodin knihovna

- 20.2. – od 16:00 hodin zdobení sálu

  

 

zapsal: Zemanová


ověřil: Zeman

 

Příloha: Prezenční listina ze dne 8.1. 2010